Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Pondělí-Pátek: 8 - 17 hodin
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
23.02.2023
Doručení s PPL zdarma !!!
Ve spoluráci s přepravní službou PPL jsme pro vás připravili na celý měsíc březen dopravu ZDARMA. Díky  produktu PPL Parcel Smart si můžete nechat zas... číst celé
31.01.2023
NOVÉ TRÉNINKOVÉ I ZÁPASOVÉ MÍČE SELECT
Select pro druhou polovinu rozběhnuté sezóny připravil nové modely tréninkových i zápasových míčů. Tyto míče navazují na léty prověřené modely jako je... číst celé
10.10.2021
VÝSLEDKOVÉ TABULE DERBY + 2 sady dresů LEGEA ZDARMA !!!
Toto je nejoblíbenější časomíra určená převážně pro amatérské kluby. K této tabuli lze připojit adaptér na autobaterii 12 V,bezdrátové dálkové ovládán... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Zasílání novinek
E-sporting týmový specialista

Jsme sportovní obchod zaměřený na kolektivní míčové sporty.  

Zajistíme pro váš tým kompletní sevis s individuálním přístupem.

Oblékneme vás od hlavy až k patě. 

Nabízíme značky JOMA, MEVA, LEGEA, ADIDAS, GATORADE a mnoho dalších.

Velmi rádi Vám se vším poradíme.
📧 obchod@e-sporting.cz
📞 + 420 737 200 336
🤝 preferujete osobní schůzku?
     Není problém, jsme tu pro Vás

  1. Úvod
  2. JAK NAKUPOVAT
  3. REKLAMAČNÍ ŘÁD
REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY:


1.1.Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

1.2.Prodávající je eshop e-sporting.cz.cz, zastoupen panem Petrem Dvořákem. E-SPORTING.CZ je subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

1.3.Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Dle ustanovení §599 §599 občanského zákoníku musí být vada reklamována ihned po vzniku, pokud by byl produkt dále používán bude reklamace vyhodnocena jako neoprávněná

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Záruka,výměna,nebo vrácení zboží se nevztahuje na výrobky které jsou na přání zákazníka opatřeny potiskem,nebo výšivkou (logo,jméno,číslo atd...), toto zboží nelze vrátit a požadovat od prodávajícího finanční náhradu.

1.4.Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

1.5.Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

1.6.Spotřebitel může uplatnit  záruku v případě, že se jedná o:
vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, poté má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, poté má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.V případě, že jsou vady neodstranitené a spotřebitel nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

1.7.Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou 
. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci 
. zboží bylo poškozeno živly 
. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI:

2.1. Pečlivě vyplnit reklamační protokol ,popsat důvody reklamace ( reklamační list viz. niže) a zaslat tento protokol,např. e-mailem,nebo přímo se zbožím prodávajícímu

2.2.S kopií dokladu o zakoupení nám zboží zašlete na adresu provozovny, nebo nám zboží osobně předáte na adresu provozovny

2.3. Reklamace bude v zákonné lhůtě 30dnů vyřízena a kupující bude informován o výsledku reklamace

Vyřízení reklamace:

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Dotazovací povinnost o průběhu či stavu reklamačního řízení je vždy (zcela v souladu s příslušným ustanovením OZ), na straně reklamujícího. Informace o stavu reklamce Vám budou poskytnuty na telefonu +420 737 200 336 nebo emailu obchod@e-sporting.cz.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách nebo za podmínek, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na domluveném místě nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

3.1. Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní číslo.

3.2. Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu.

3.3.Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

3.4.Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci, zboží bylo poškozeno živly,zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

3.5.Na pozáruční opravy je poskytována záruka 3 měsíce ode dne převzetí věci.

 


KONTROLA PŘEBÍRANÉ ZAKÁZKY:

4.1.Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam.
Kupující, který není spotřebitelem je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.


PRÁVO SPOTŘEBITELEODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

5.1.Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.


5.2.Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.Zboží musí být v původním stavu-nepoužité. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně,nebo opotřebené, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

5.3.V případě vracení ,nebo výměny zboží je nutné doložit: Doklod o zakoupení zboží, protokol s popisem důvodu vrácení, nebo výměny zboží,řešení vrávení zboží(výměna zboží, nebo vrácení peněz),počty kusů, velikost zboží, kontakty e-mail, telefon atd


5.4.Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Ostatní náklady na přepravu (zejména směrem k zákazníkovi) se spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrácí v plné míře.Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze.

5.5.Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem " Momentálně nedostupné“, nebo "Vyprodáno " v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN:

6.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Reklamačni_List.pdf

 

V Praze      dne 6.1. 2023

Akce, slevové kódy a novinky zasíláme zdarma

                                   

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz